CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la web de ESSENCIA DE YOGA es considera Usuari de la mateixa i es compromet a utilizar la pagina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, aixi com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilizar la Web amb finalitats o efectes il-lícits i/o contraris a l´establert i que puguin danyar la Web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accesibles  a través de la mateixa.

La utilització de la web i/o dels seus serveis, suposarà l´acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascunas de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d´aquest Avis legal.

PROPIETAT INTELECTUAL

El codi Font, imatges, videos, programari, textos així com la informació i els continguts que es recullen a la Web están protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat inte-lectual i industrial a favor de Essencia de Yoga o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial  de la web ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permis previ i per escrit del mateix. L´Usuari, única i exclusivament, pot utilizar el material que aparegui a la Web per al seu ùs personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il-líçites. Tots els drets derivats de la propietat intel-lectual están expressament reservats per ESSENCIA DE YOGA o les terceres llicències, que vetllarà per el compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines Web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d´infracció o incompliment d´aquets drets per part de l´Usuari.

POLITICA DE PRIVACITAT

ESSENCIA DE YOGA  es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta Web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la Web i qualsevol dels serveis oferts per ESSENCIA DE YOGA, implica l´acceptació per part de l´usuari de les disposicions contingudes en el present Avís legal i Politica de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s´estipula.

QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

BASE LEGAL:En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril de 2016, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la información i de comerç electrònic.Lley 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

 ESSENCIA DE YOGA es el responsable del tractament de les seves dades.

DURADA: el legalment prescrit en les diferents normatives.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals (“segona capa”), en la mateixa adreça electrónica que li facilitem per poder exercir els seus drets.

DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d´accés, rectificació, cancelació i/o oposición. Així com el dret al bloqueitg i portabilitat. . Vosté pot dirigir-se a la nostra adreça de correu o bé a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable dels fitxers de la nostra empresa. En cas que no fossin ateses les seves peticions, podrà fer valer el seu dret de manera gratuïta davant l´Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es

INFORMACIÓ: En compliment de la normativa vigent de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l´informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuita, el consentiment per a la recepció dels nostres serveis, en compliment del Reglament UE del Parlament i el Consell 679/2016 i LSS1 34/2002.

DEVOLUCIONS

No s’accepten devolucions

CONDICIONS D´US. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

L’ús d´aquest lloc Web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre ESSENCIA DE YOGA i l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l’establert a la legislació española.