Saúl Martínez – Vedanta i Tantra

Vídeo de la BHC : Banc d’ Humanisme i Conciencia
Conferència a la Casa de Cultura de Girona . Març 2015